เปลี่ยนความรักของคุณให้เป็นรักมากมาย

เปลี่ยนความรักของคุณให้เป็นรักมากมาย ด้วย Poramez’s love life cycle Model

เมนะได้ไปเจอ บทความของคุณปรเมศวร์ กุมารบุญ‍‍‍‍ ‍ได้พูดถึง ทฤษฎีวงจรชีวิตรัก ซึ่งเมนะคิดว่าน่าสนใจเลยจะเอามาเล่าให้ฟังในรูปแบบของเมนะนะคะ

ในวงจรชีวิตรัก ความรักจะเริ่มที่
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
1.เริ่มจีบกัน
ในช่วงนี้ เป็นช่วงค่อยๆเรียนรู้กันและกัน และค่อยๆก่อความรักขึ้นมา
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
2.ช่วงรักเบ่งบาน
เป็นช่วงที่ทั้ง 2 ตกลงเป็นคู่รักกันแล้ว จับมือ ถือแขน จ๊ะจ๊าหวานฉ่ำ เป็นช่วงที่เส้นกราฟของความรักพุ่งทะยานมากที่สุด
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
3.ช่วงอิ่มตัว
เป็นช่วงที่คู่รัก ยังรักกันอยู่ แต่ไม่ได้หวานฉ่ำเท่ากับช่วงเบ่งบาน
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
4.ช่วงรอยต่อ
ความรักช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่าง ความรักที่จะตกต่ำลง หรือประคองความรักให้มั่นคงแบบนี้ไปได้เรื่อยๆ หรือจะสามารถเพิ่มปริมาณความรักให้มากขึ้นได้อย่างมากมาย
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
ซึ่งใน ทฤษฎีวงจรชีวิตรัก (Poramez’s love life cycle Model)
ได้บอกเคล็ดลับในการทำให้ความรักของเราเพิ่มขึ้นได้ หลังจากที่ถึงจุดอิ่มตัวไปแล้ว นั้นก็คือ…
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
” ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ใ ห ม่ “
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
ซึ่งแน่นอนว่า ไม่ใช่ให้ไปจีบคนใหม่นะคะ แต่หมายถึงการกลับไปจีบแฟนคนเดิม จีบอีกครั้ง จะเป็นการต่อยอดของความรักเดิม ให้เพิ่มจนเป็นความรักที่มากมายได้นะคะ
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
อยากให้ทุกคนมีความสุขและมีความรักที่สมหวัง
เมนะ จากเพจ สุขพอดี
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
‍‍‍‍‍‍ ‍‍
แหล่งอ้างอิง
https://www.gotoknow.org/posts/618576

Tags: No tags

Comments are closed.